Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - gligor03

Страници: [1]
1
Прав сте. Терминологията по принцип не е уточнена никаде, освен частично в Русия, след множеството стручна археологическа литература. Темата е голяма, и според мен трябва да се отвори една такава във форума. Примерно- редактора на книгата ми не прие термина ми "лукари"-изработвачи на лъкове. Лукари е генерична старославянска дума използвана от всички славяни, докато занаята съществувал. Защо този унифициран термин да не бъде използван за наименованието на този традиционнен занаят? Именно, когато говорим за традиционни лъкове, трябва да се върнем към извора, и да не бъркаме терминологията с модерни материали и технологии. Това ми беше началото спрямо което се ръководех при писането на книгата. Затова рових по изворите-славянски и гръцки с балканска провиниенция. Оказа се, че специфичните части на лъка и екипировката му се намират в недостатъчен брой, та се обърнах към средновековната мюсюлманска писана традиция - Фан ал-Римая и Фурусия. Търгвайки от парадигмата, че археологическите и изворите на изкуството показват че балканските занаетчии в много малко се различавали от саадаците - източните изработвачи на лъкове и техната екипировка, приех източните термини за основните части на традиционните лъкове, преведени дословно на български. Очаквам ви с въпроси.

3
Линк с основно инфо за книгата: http://baspress.com/book.php?l=b&id=1069

4
Глигор Божиноски - Ръчно метателно оръжие от 13 и 14 век на територията на Република Македония. За всички които се интересуват за античните и средновековни балкански лъкове, техният начин на изработка, материали, типологията им, както и типологията на стрелите. Допълнително са обработвани арбалета, сулиците и останалите метателни оръжия. Калъфа и колчана са обработени в отделни глави. Книгата има богато приложение от седем статистически таблици, 47 картини, албум с 4 табла с находки и техен каталог с карта на местонаходищата. В книгата за първ път са представени извадки от мюсюлманската средновековна Фурусия (военно дело и хипология) и Фан ал-Римая (стрелба с лък), преведени на български език. Екстензивната библиография овъзможава цялостен преглед на средновековното метателно оръжие чрез множество обявени писмени извори (някои от тях обявени за първ път на български език), музейни збирки и колекции (в това число и македонската), както и изследвания от най-известни автори по темата, както от Изтока, така и от Запада. Очаква се книгата да излезе от печат в началото на Август 2013 г. Издател е Академично Издателство "проф. Марин Дринов". Цената е 22 л.

5
Глигор Божиноски - Ръчно метателно оръжие от 13 и 14 век на територията на Република Македония. За всички които се интересуват за античните и средновековни балкански лъкове, техният начин на изработка, материали, типологията им, както и типологията на стрелите. Допълнително са обработвани арбалета, сулиците и останалите метателни оръжия. Калъфа и колчана са обработени в отделни глави. Книгата има богато приложение от седем статистически таблици, 47 картини, албум с 4 табла с находки и техен каталог с карта на местонаходищата. В книгата за първ път са представени извадки от мюсюлманската средновековна Фурусия (военно дело и хипология) и Фан ал-Римая (стрелба с лък), преведени на български език. Екстензивната библиография овъзможава цялостен преглед на средновековното метателно оръжие чрез множество обявени писмени извори (някои от тях обявени за първ път на български език), музейни збирки и колекции (в това число и македонската), както и изследвания от най-известни автори по темата, както от Изтока, така и от Запада. Очаква се книгата да излезе от печат в началото на Август 2013 г. Издател е Академично Издателство "проф. Марин Дринов". Цената е 22 л.

Страници: [1]